Automatizace Red Teamu v KYPO cvičeních

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce zkoumá možnost automatizace činností červeného týmu při tréninku v kybernetické aréně. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu v oblasti automatizace červeného týmu a penetračního testování a následně představení nástroje, který lze využít právě pro automatizaci činností červeného týmu při cvičeních kybernetické bezpečnosti.
This diploma thesis examines the possibility of automating the activities of the red team during training in the cyber arena. The thesis contains an evaluation of the current state in the field of red team automation and penetration testing and then the introduction of a tool that can be used to automate the activities of the red team in cybersecurity exercises.
Description
Citation
BOHÁČEK, M. Automatizace Red Teamu v KYPO cvičeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího práce: nejsou Otázky oponenta práce: zodpovězeno Ing. Sedlák: Jaká je návratnost investice implementace Vámi navrženého řešení? - zodpovězeno Ing. Neuwirth: Do jaké kategorie byste zařadil Vámi prezentovaný diagram ze str. 75 Vaší DP? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO