Řešení kybernetické bezpečnosti a incident handlingu na FP VUT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se věnuje návrhu rámce pro řešení kybernetické bezpečnosti ve vybrané organizaci. První část představuje teoretická východiska nutná pro pochopení bezpečnostní situace v ČR a ve světě. Následná kapitola pak obsahuje výsledky analýz současného stavu kyberbezpečnosti v organizaci, pro kterou pak v části třetí sestavuji vhodný pracovní rámec, včetně doporučených nástrojů a postupů k zajištění kvalitního řešení kyberbezpečnosti a její udržitelnosti.
The diploma thesis deals with design of cyber security solution in given organisation. The first part describes theoretical basis needed for basic understanding the security question in CZ and in the world. The following chapter then contains analysis outcome of current state of organisation, for which in the third part I compile a suitable framework, including needed tools and procedures, to settle a proper cyber security solution and its sustainability.
Description
Citation
VALTR, J. Řešení kybernetické bezpečnosti a incident handlingu na FP VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - nejsou Otázky komise: Ing. Matej Zápotočný, Ph.D.: V práci oceňujete svou práci na 250 Kč/hod. Jak jste k této hodnotě došel? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO