Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. pomocí metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů a postupů ocenění podniku. Praktická část je věnována strategické a finanční analýze podniku, prognóze generátorů hodnoty, sestavení finančního plánu a stanovení nákladů na kapitál. Na závěr je odhadnuta hodnota podniku ke dni 31. 12. 2020.
The diploma thesis deals with the estimation of the value of the company Metaldyne Oslavany, spol. s r. o. by using the method of discounted cash flow and the economic value added . The theoretical part of the thesis deals with the explanation of basic concepts and procedures of company valuation. The practical part is devoted to strategic and financial analysis of the company, forecasting of value drivers, proposal of a financial plan and determining the cost of capital. Finally, the value of the company is estimated as of 31. 12. 2020.
Description
Citation
PŘÍHODOVÁ, J. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Na jaké období dopředu jsou uzavřeny zakázky se zákazníky? Odpovězeno. Vysvětlete uvedenou částku cash poolingu, nevede ke zkreslení výsledného ohodnocení? Odpovězeno. Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: Definujte teoreticky SWOT analýzu. Odpovězeno. Vysvětlete uvedenou slabou stránku: slabá vyjednávací síla vůči odběratelům automobilového průmyslu. Vysvětleno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO