Návrh podnikového finančního plánu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu pro výrobní společnost Rieter CZ s.r.o. Práce je rozvržena do několika kapitol. První část práce obsahuje teoretická východiska potřebná pro zpracování daného tématu. V další části je představena vybraná společnost a zároveň je provedena její strategická a finanční analýza. Na základě výsledků analýz je v poslední části této práce zpracován návrh podnikového finančního plánu pro období 2021-2024 v optimistické a pesimistické variantě, včetně jeho celkového zhodnocení.
Master’s thesis is focused on a draft of a corporate financial plan for the manufacturing company Rieter CZ s.r.o. The thesis is divided into several parts. The first part contains a theoretical background needed to process the topic. In the next part, the selected company is introduced and its strategic and financial analysis is performed. Based on the results of the analyses, a financial plan is processed in an optimistic and pessimistic variant for the period 2021-2024, including evaluation of the financial plan.
Description
Citation
RYBKOVÁ, N. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.: V práci plánujete růst vlastního kapitálu, co může být důvodem jeho růstu? Odpovězeno. doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jaká je výše úroku, kterou stanovila mateřská společnost společnosti dceřiné? Odpovězeno. Jakým způsobem byl úrok stanoven? Této problematice jsem se nevěnovala. Podíl na zisku plánujete na úrovni průměrné hodnoty za předchozí roky. Je tento přístup s ohledem na vývoj a stav společnosti adekvátní? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO