Návrh podnikového finančního plánu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh finančního podnikového plánu vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první části je provedena literární rešerše teoretických znalostí zaměřených na finanční plánování, strategické analýzy a finanční analýzy. V druhé části je zpracována strategická a finanční analýza pro vybraný podnik. Následuje se sestavení finanční plánu v optimistické a pesimistické variantě. Na konci diplomové práce je finanční plán zhodnocen.
The master’s thesis is focused on a draft of a corporate financial plan. The thesis consists of three parts. The first part of this thesis deals with a theoretical background related to financial planning, strategic analysis and financial analysis. In the second part, a strategic and financial analysis are compiled for a chosen company This is followed by a draft of the corporate financial plan in an optimistic and pessimistic version. In the end the financial plan is subsequently evaluated.
Description
Citation
HUDLÍKOVÁ, A. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.: Vysvětlete Vaše tvrzení, že došlo k poklesu nákladů na služby a zvýšení osobních nákladů z důvodu odchodu zaměstnanců z podniku. Vysvětleno. doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: V navrženém finančním plánu jste uvedla předpokad malého nárůstu počtu zaměstnanců, ale ve skutečnosti růst výrazně překročil Váš předpoklad, jak se tato skutečnost projeví ve finančním plánu? Vysvětleno částečně. Analyzovaná společnost má vysokou míru zadlužení, jaký podíl na zadluženosti je ve vztahu ke spojeným osobám? Odpovězeno s odkazem na údaj uvedený v diplomové práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO