Aplikace agilních metodik ve vybrané firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou agilných metodík s cieľom zvýšenia efektívnosti riadenia projektov v konkrétnej spoločnosti so zameraním na vývoj webových aplikácií. Pripravenie vhodného návrhu zmeny projektového riadenia napomôže firme lepšie zakomponovať do svojich procesov agilitu, zvýšiť efektivitu implementácie a možnosť pružnejšie reagovať na rýchlo meniace sa potreby svojich zákazníkov.
The diploma thesis deals with the application of agile methods, with the goal of increasing the efficiency of project management flow, in a specific company that focuses on web application development. Preparing a suitable project management change proposal will help the company better integrate agility into its processes, increase implementation efficiency, and the ability to respond more flexibly to the rapidly changing needs of its customers.
Description
Citation
ŠIMA, M. Aplikace agilních metodik ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Natálie Rontóová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího diplomové práce: Z jakých podkladů jste vycházel při zpracování analýzy rizik Vámi navrhované změny? - Odpovězeno Jak na Vaše návrhy reagovalo vedení firmy? - Odpovězeno Otázky oponenta diplomové práce: V analýze rizik určujete pravděpodobnost na škále 1 - 10. Uveďte, podle čeho jste si tuto škálu nastavil. - Odpovězeno Otázky Komise: Ing. Matej Zápotočný, Ph.D.: Vysvětlete, jak jste zvolil délku uvudených časových odhadů v tabulce č. 7? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO