Návrh strategie expanze na zahraniční trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomové práce se zaměřuje na návrh strategie expanze vybrané společnosti na zahraniční trh. Společnost sídlí v Brně a zaměřuje se na výroby Barefoot obuvi. Teoretická část práce je zaměřená na popis jednotlivých nástrojů, metod a analýz, které budou použity v analytické části diplomové práce. V analytické části je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Návrhová část diplomové práce je zaměřena na doporučení vhodných kroků vstupu na zahraniční trh včetně finančního plánu.
The thesis focuses on the proposal of the expansion strategy of the selected company on the foreign market. The company is based in Brno and focuses on the production of Barefoot footwear. The theoretical part of the thesis is focused on describing the analysis and addressing the individual issues. The analytical part examines the external and internal environment of the company, including an analysis of the market in question. The third part of the thesis focuses on recommending appropriate proposals for entering the foreign market including a financial plan.
Description
Citation
SOVA, O. Návrh strategie expanze na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázka vedoucího práce: Kde jste získal podklady pro svá tvrzení v Tabulce 14: SWOT analýza? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: V jaké výši byste vyčíslil náklady na jednotlivá opatření pro snížení uvedených rizik v návrhové části diplomové práce? - Odpovězeno Ph.D. Smolíková: Jakou metodu byste zvolil pro uvedenou analýzu rizik? Na základě čeho byly zvoleny pravděpodobnosti? - Částečně odpovězeno Ph.D. Schüller: Máte na výrobek patent? Na jak dlouho? - Odpovězeno Ph.D. Bumberová: Jaké je propojení mezi SWOT analýzou a vašimi návrhy? - Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO