Rozvoj obchodních aktivit pro firmu realizující stínící techniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit firmy realizující stínící techniku, který povede k získání nových zákazníků na rakouském trhu a zvýšení tržeb. Práce zahrnuje teoretické poznatky dané problematiky, strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Analytická část popisuje současný stav vybrané firmy, jejímž výsledkem je SWOT analýza. V návrhové části jsou zpracovány jednotlivá doporučení a návrhy týkající se rozvoje.
The diploma thesis deals with the development of business activities of the company implementing shading technology, which will lead to gaining new customers in the Austrian market and increase sales. The work includes theoretical knowledge of the issue, strategic analysis of the external and internal environment. The analytical part describes the current state of the selected company, the result of which is a SWOT analysis. In the design part, individual recommendations and proposals concerning development are elaborated.
Description
Citation
NOVÁKOVÁ, A. Rozvoj obchodních aktivit pro firmu realizující stínící techniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Otázky komise: doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.: Okomentujte hodnocení oponenta E (slabé zdroje, slabý komentář výsledků). - zodpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D.: Může česká firma přijít do Rakouska nejen prodat, ale zvolit si tam i místo plnění a DPH, aniž by se tam registrovala jako plátce? Daňové sazby jste neřešila? Je tam partner, který prodává okna? - zodpovězeno doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.: Máte v práci zmíněného i partnera? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO