Rozvoj obchodních aktivit společnosti na zahraničním trhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj obchodních aktivit společnosti HomeGym s.r.o. na zahraničním trhu. Práce je situována do čtyř částí. Úvodní část se zabývá vymezením problematiky, stanovení hlavního a dílčích cílů, postupem zpracování a použitou metodikou. Další část je teoretická, kde jsou vymezeny pojmy související s danou problematikou. Následuje praktická část, která je rozdělena na část analytickou a vlastní návrhy řešení. Analýza současného stavu společnosti je obsažena v analytické části, na kterou navazují vlastní návrhy řešení a jejich přínos pro rozvoj obchodních aktivit společnosti na zahraniční trh.
The diploma thesis is focused on the development of business activities of the company HomeGym s.r.o. on a foreign market. Diploma is situated in four parts. The introductory part deals with the definition of the issue, the determination of the main and partial objectives, the processing process and the methodology used. The next part is theoretical, where the terms related to the issue are defined. The practical part follows, which is divided into an analytical part and own solutions. The analysis of the current state of the company is contained in the analytical part, which is followed by their own solutions and their contribution to the development of the company's business activities in foreign markets.
Description
Citation
JÍLKOVÁ, Š. Rozvoj obchodních aktivit společnosti na zahraničním trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucí práce – odpovězeno Otázka oponenta práce – odpovězeno Ing. Pavel Mráček, Ph.D. – Jak vnímají Poláci české výroby? – odpovězeno doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. – Kdo by překládal e-shop do polštiny? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO