Zhodnocení finanční situace mezinárodně působícího podniku a návrhy na zlepšení v problémových oblastech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se věnuje hodnocení finanční situace mezinárodně působícího podniku. Práce je členěna do tří hlavních kapitol. V teoretické části jsou objasněny základní teoretické pojmy z oblasti strategické a finanční analýzy. Analytická část hodnotí strategickou pozici podniku a jeho finanční situaci. Na základě těchto výsledků jsou na závěr v návrhové části navrhnuta opatření, která povedou ke zlepšení finančního zdraví podniku.
The diploma thesis evaluates the financial health of an internationally operating company. The thesis is divided into three parts. The theoretical part defines the basic theoretical concepts of strategic and financial analysis. The analytical part evaluates the strategic position of the company and its financial situation. In the end, based on these results, it formulates proposals to improve the financial health of the company.
Description
Citation
DAŇKOVÁ, M. Zhodnocení finanční situace mezinárodně působícího podniku a návrhy na zlepšení v problémových oblastech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno doc. Žižlavský: Jedním z návrhů je skonto, bude daná výše motivační pro potenciální zákazníky? Jaké jsou nevýhody Vámi zmíněného využití faktoringu? Časový harmonogram návrhu fotovoltaiky a jaká jsou rizika s tím spojené? Zdroje financování navrhované fotovoltaiky, z čeho bude financován tento návrh? - odpovězeno s výhradami prof. Jurová: Uvedla jste náklady na fotovoltaiku, kde jsou uvedeny položky projektová dokumentace a inženýrská činnost - jaká je mezi nimi rozdílnost? - odpovězeno s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO