Zhodnocení finanční situace mezinárodně působícího podniku a návrhy na zlepšení v problémových oblastech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení strategické pozice a finančního zdraví mezinárodně působící společnosti a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech. Z výsledků analytické části diplomové práce vyplývá, že po finanční stránce je společnost stabilní a dosahuje příznivých ukazatelů rentability. Na druhou stranu společnost zaznamenává nižší produktivitu určitých týmů, která je způsobená zdlouhavými interními procesy. V návrhové části jsou proto formulovány návrhy řešení, jejichž cílem je posílit produktivitu jednoho z hlavních týmů v dané společnosti. Podstatou návrhu je tvorba online nástroje pro automatizaci operativního řízení.
The main goal of the thesis is to evaluate the strategic position and financial health of an international company, and to propose suggestions for improvement in problem areas. The results of the analytical part of the thesis show that the company is financially stable and has a good profitability ratio. On the other hand, some of the teams in the company are less productive due to prolonged and ineffective internal processes. Therefore, the thesis formulates suggestions which should improve the productivity of one of the main teams in the company. The basis of the suggestion is an online tool for the automation of operational management.
Description
Citation
HOANG, D. Zhodnocení finanční situace mezinárodně působícího podniku a návrhy na zlepšení v problémových oblastech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky oponentky práce – odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. – Popište zavedení ticketing tool. Jak bude tento nástroj začleněn do HR společnosti? – odpovězeno RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. – Jaký je vztah společnosti k ekologii? – odpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. – Jakým způsobem výsledky SLEPT analýzy navazují na návrhy? Jakou metodou jste hodnotila rizika projektu? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO