Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení výkonosti vybraného podniku na základě benchmarkingu s konkurenčními společnostmi. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první části je problematika rozebrána z teoretického hlediska. V další kapitole je představena společnost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. a provedena strategická analýza. Čtvrtá kapitola se týká samotného benchmarkingu a závěrečného zhodnocení se SWOT analýzou. Poslední část práce se věnuje návrhům a opatřením pro zlepšení finanční i obchodní situace společnosti.
This diploma thesis focuses on an evaluation of a performance of a chosen company based on benchmarking with competing companies. The thesis is divided into five chapters. In the first part, the issue is analyzed from a theoretical point of view. In the next chapter, the company THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. is introduced, and strategic analysis is performed. The fourth chapter deals with the benchmarking and the final evaluation with SWOT analysis. The last part of the thesis deals with proposals and measures to improve the financial and business situation of the company.
Description
Citation
ŠTĚPÁNOVÁ, E. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Zinecker - Konzultovala jste se společností využití termínovaného vkladu? - Ano prof. Režňáková - Má firma cash pooling? - Jedná se o návrh k zavedení. Ing. Pěta - Opravdu musí společnost komunikovat investici v hodnotě jedné tisíciny majetku s mateřskou společností? - Dle informací ze společnosti, ano. Ing. Pěta - Jak společnost řeší limity pojištění bankovních vkladů, když na bankovních účtech drží 500 mil. Kč? - neodpovězeno prof. Režňáková - Společnost neuvažuje o robotizaci v souvislosti s doporučením zvyšovat produktivitu práce? - Momentálně ne. prof. Režňáková - Jaký ukazatel byl použit pro výpočet produktivity práce? - Přidaná hodnota na zaměstnace. prof. Režňáková - Neprováděla jste podrobnější porovnání produktivity práce se společností Pierburg, která dosahuje výrazně vyšší produktivitu práce? - Ne, v práci není uvedeno. Pozn. prof. Režňáková: Prezentované návrhy jsou relativně nerealistické.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO