Návrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem diplomové práce je prezentace návrhů v oblasti marketingového mixu 4P, které pomohou rozšířit povědomí o společnosti Bontcycling.cz, importující cyklistické tretry z Hong Kongu na český trh B2C. Společnost je analyzována pomocí marketingového mixu 4P, analýzy vnějšího prostředí a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Dále bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za cíl identifikovat zákaznické preference v oblasti marketingového mixu, tj. produkt, cena, distribuce a komunikace. Z použitých analýz a průzkumu zákaznických preferencí vyplynou slabé stránky společnosti a možné návrhy řešení. Návrhová část práce představuje návrhy v oblasti marketingového mixu, které mají rozšířit povědomí o společnosti.
The aim of the diploma thesis is to present proposals in the field of marketing mix 4P, which will help spread awareness of the company Bontcycling.cz, which imports cycling shoes from Hong Kong to the Czech B2C market. The company is analyzed using the 4P marketing mix, external environment analysis and Porter's model of five competitive forces. It was further done a questionnaire survey. The aim of questionnaire survey was to identify customer preferences in the marketing mix, namely: product, price, distribution, and communication. The analyzes used and the survey of customer preferences reveal weaknesses and possible solutions. The design part of the work presents proposals in the field of marketing mix, which are to increase awareness of the company.
Description
Citation
VYORÁLKOVÁ, P. Návrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázka oponenta práce – odpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. – Znáte pravidla týkající se lokace showroomu? – odpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. – Jakým způsobem SWOT analýza navazuje na návrhy? – odpovězeno RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. – Byla marketingová struktura znázorněná na straně 25 následně použita v analytické části práce? Vysvětlete, proč je v analýze SWOT jako slabá stránka uvedena nízká úroveň komunikace? – odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Kde by se měl showroom nacházet? Kdo jsou konkurenti společnosti? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO