Využití controllingu v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá využití controllingu ve vybraném podniku. Práce je postavena na třech částech. První část se zabývá teoretickými východisky a tvoří teoretický základ pro další části. Analytická část se zabývá představením vybraného podniku a poskytuje cenné informace a podněty pro poslední návrhovou část. Třetí část vychází z poznatků analyzované části a obsahuje vlastní návrhy pro zlepšení kondice podniku.
This diploma thesis is focused on the use of Controlling in the selected company. The thesis consists of three parts. The first part deals with the theoretical basis and knowledge and builds up the theoretical foundation for the following parts. The second analytical part deals with the selected company introduction and provides valuable information and impulses for the last design part. The third part is based on knowledge of the analytical part and contains its own suggestions for the improvements to the company's current condition.
Description
Citation
STEJSKAL, J. Využití controllingu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
otázky oponenta - částečně odpovězeno doc. Lajtkepová - Jakým způsobem byly stanoveny hodnoty poklesu tržeb a změny marže? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO