Využití controllingu v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na zavedení controllingu jako podpory systému řízení ve společnosti DIAM, s. r. o. Teoretická část definuje základní pojmy controllingu, jeho druhy, metody a popisuje vybrané controllingové nástroje. Analytická část se zabývá představením společnosti DIAM, s. r. o., přiblížením současného systému řízení, zhodnocení současné úrovně využívání controllingu a odhalení jeho podstatných nedostatků. Na základě provedených analýz je v projektové části navržen projekt zavedení controllingu do společnosti.
The master’s thesis is focused on the introduction of the management control system as a support of the management system in DIAM, s. r. o. Theoretical part defines basic concepts of management control system, its types and methods and describes selected management control system tools. The analytical part deals with the introduction of DIAM, s. r. o., the approximation of the current management system, the evaluation of the current level of use of management control system and the detection of its significant shortcomings. Based on the analyses, the project part proposes the implementation of management control system into the company.
Description
Citation
JEDLIČKA, J. Využití controllingu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Ing. Pěta - Ve SWOT analýze uvádíte, že společnost má prodejny v Brně. Kde lze nalézt pobočky společnosti DIAM? - odpovězeno Ing. Pěta - Vysvětlete pojem "moderní zákusek", uvedený v příležitostech SWOT analýzy. - odpovězeno doc. Lajtkepová - Popište více rodinnou firemní kulturu, uvedenou jako slabou stránku SWOT analýzy. - odpovězeno doc. Lajtkepová - Ve SWOT analýze uvádíte jako silnou stránku společnosti nízké ceny, platí toto tvrzení i v současné době? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO