Využití controllingu v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce má za úkol pomocí využití controllingu v podniku zanalyzovat finanční plán strojírenské společnosti PBS INDUSTRY, a.s. konkrétně v segmentu Energetiky, která se zabývá především zakázkovou výrobou zařízení pro významné dodavatele energetických a teplárenských celků, a identifikovat případné problémy. Na základě zjištěných problémů budou navrhnuty opatření ke snížení nákladů, resp. zvýšení tržeb. Finanční plán bude sestaven za druhé čtvrtletí 2022, bude vycházet z plánu sestaveného podnikem, přičemž do navrženého plánu budou promítnuty návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ekonomické situace podniku.
The aim of this diploma thesis is to analyze the financial plan of the engineering company PBS INDUSTRY, a.s. specifically in the segment of power engineering, which mainly deals with the custom production of equipment for major suppliers of energy and heating units, and to identify potential problems. Based on the identified problems, measures will be proposed to reduce costs, eventually to increase in sales. The financial plan will be made for the second quarter of 2022, it will be based on the plan drawn up by the company, while the proposed plan will reflect proposals for measures to improve the economic situation of the company.
Description
Citation
NOVOTNÝ, R. Využití controllingu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Lajtkepová - Jakým způsobem se shání externí a interní pracovníci pro společnost v Třebíči? - částečně odpovězeno doc. Lajtkepová - Je možné agenturní pracovníky přeměnit na interní? - odpovězeno doc. Žižlavský - Jaké riziko vzniká při zaměstnání studentů bez praxe? - částečně odpovězno Ing. Ptáček - Do jakého modelu konkurence byste zařadil segment energetiky? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO