Využití controllingu v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá pojmem controlling a jeho využitím ve vybraném podniku. Zaměřuje se především na způsob plánování a následnou analýzu odchylek. Zároveň se snaží navrhnout lepší způsob využití controllingu v podniku, který povede k dosažení dlouhodobé a úspěšné existence podniku.
The diploma thesis deals with the concept of controlling and its use in a selected company. It focuses mainly on the method of planning and following analysis of deviations. At the same time, it tries to suggest a better way of using controlling in the company, which will lead to the long-term and successful existence of the company.
Description
Citation
MIKULOVÁ, K. Využití controllingu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
otázky oponenta - odpovězeno Ing. Pěta - V práci uvádíte existenci stanovených limitů cen za pitnou vodu, na základě čeho je stanovena cena vody 37,20 Kč za kubík? - odpovězeno doc. Lajtkepová - Kdo jsou akcionáři? Drží někdo kontrolní balík akcií? - odpovězeno doc. Lajtkepová - Vyplatila společnost dividendy? Pokud ano, kolik? - odpovězeno Ing. Ptáček - Analýza odchylek - co způsobilo odchylky u tržeb? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO