Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., na základě vybraných finančních ukazatelů, které jsou podrobeny statistickými predikcemi na následující dva hospodářské roky. Znalosti historických dat a predikce budoucího vývoje umožní lepší představu o vývoji společnosti a vypracování návrhu na zlepšení stávající situace.
The Diplomatic thesis is focused on evaluation of economical situation of the company SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., based on selected financial markers which go through statistic predictions for following to two farmer’s years. The knowledge of historical data and prediction of futures development will enable more acurate vision regarding development of the company and creation of a proposal for improvement of carrent situation.
Description
Citation
PONÍŽIL, D. Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucí práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - Ing. Nina Bočková, Ph.D. - V rámci predikcí tržeb, co může v budoucnu ty tržby ovlivnit negativně? - zodpovězeno doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - Jaký jste použil přístup predikce tržeb? Jaké věličiny jste měl proměnné v regresní analýze? - zodpovězeno doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. - Jak se na návrhy, které jste použil v diplomové práci, dívají v dané společnosti? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO