Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť stav reportingového systému vo vybranej spoločnosti. Na základe analýz súčasného systému bude identifikovaný priestor na zlepšenie. Následne budú navrhnuté možné riešenia pre zefektívnenie procesov, spôsob ich implementácie, budú zhodnotiť ich prínosy, riziká a opatrenia k ich zníženiu.
The aim of the diploma thesis is to evaluate the state of the reporting system in the selected company. Based on the analyzes of the current system, possible areas for improvement will be identified. Subsequently, possible solutions will be proposed for streamlining processes, the method of their implementation, and the thesis will evaluate their benefits, risks and measures to reduce them.
Description
Citation
GAŠPAROVIČ, D. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační management
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky komise: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: Můžete vysvětlit, proč jste si zvolil k Vaší práci analýzy SLEPTE a neřešíte vnejší faktory, jakou jste si vybral metodu pro analýzu rizik? - odpovězeno doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: Uvedl jste, že máte škálu, ve které subjektivně vyhodnocujete pravděpodobnosti rizikových situací - v jakých hodnotách se pohybuje pravděpodobnost? - odpovězeno Máte někde v práci popsáno, že jste využil data z portálu Zefis a jaká data jste přebíral? - odpovězeno Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Na základě čeho jste stanovoval částky pro hodnocení nákladovosti? - odpovězeno prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.: Proběhl ve společnosti zkušební provoz? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO