Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu stávajícího informačního systému ve společnosti SHOPEA.CZ, s.r.o. a na návrh změn informačního systému pro zlepšení současného stavu. Práce je rozdělena do tří částí. První část objasňuje základní teoretické pojmy, které jsou důležité pro pochopení dalších částí práce. Druhá část práce se věnuje analýze společnosti a informačního systému. V poslední části jsou navržena konkrétní opatření ke zkvalitnění a zefektivnění současného informačního systému.
The diploma thesis is focused on the analysis of the existing information system in the company SHOPEA.CZ, s. r. o. and suggests changes for improvement of its current situation. The work is divided into three parts. The first chapter presents the basic theoretical concepts that are important for understanding other parts of the work. The second part is devoted to the analysis of society and the information system. In the last part, specific measures are proposed to improve and streamline the current information system.
Description
Citation
RENNEROVÁ, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího diplomové práce: Dal by se vyčíslit odhad finančního přínosu navrženého řešení? - Odpovězeno Otázky oponenta diplomové práce: Bez dotazu. Otázky Komise: Bez dotazu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO