Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti EXprojekt s.r.o. s využitím EFQM Excelence Model. Teoretická část práce vysvětluje pojem výkonnost a charakterizuje jednotlivé metody měření výkonnosti podniku. V praktické části práce je popsána hodnocená společnost a je provedena analýza jejího současného stavu. Následně je u této společnosti hodnocena její výkonnost prostřednictvím Modelu START, který vychází z principů EFQM Modelu Excelence. V závěru práce jsou na základě výsledků hodnocení navržena opatření, díky kterým by došlo ke zvýšení výkonnosti společnosti.
The master’s thesis focuses on the performance evaluation of company EXprojekt s.r.o. using the EFQM Excellence Model. The theoretical part of the thesis explains the concept of performance and characterizes individual methods of measuring the company performance. In the practical part of the thesis the company is described, and its current situation is analyzed. Subsequently, the company’s performance is evaluated using the START Model, which is based on the principles of the EFQM Excellence Model. In the final part of the thesis are, based on the results of the evaluation, suggested measures that would increase the company’s performance.
Description
Citation
COOK, J. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
otázky oponenta - odpovězeno Ing. Pěta - Proč se průměrná mzda ve společnosti ztrojnásobila? - Došlo k akvizici společnosti. Velké zakázky. prof. Režňáková - Uveďte hlavní rozdíly společnosti vůči konkurentům. - Kvalitní zaměstnanci, větší zakázky. prof. Režňáková - Podle jakých kritérií byste doporučil srovnání s konkurenty? - Na základě indexu spokojenosti pracovníka. prof. Režňáková - Kdo jsou hlavní zákazníci hodnocené společnosti? - v diplomové práci není uvedeno prof. Režňáková - Jak byly vybírány společnosti k porovnání? - odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO