Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce hodnotí za pomoci finanční a strategické analýzy výkonnost vybraného podniku a na základě těchto analýz poté navrhuje implementaci konceptu Balanced Scorecard do této společnosti. Cílem implementace tohoto konceptu je nastavení takových strategických cílů a měřítek, která přispějí ke zvýšení výkonnosti zvolené společnosti.
The master´s thesis evaluates the performance of a chosen company by using the financial and strategic analysis and based on these analyzes proposes the implementation of Balanced Scorecard into this company. The aim of this implementation is to set strategic goals and measures that will help to increase the performance of this chosen company.
Description
Citation
KOBELKA, M. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Zinecker - Diskutoval jste ve firmě nějaká opatřetní, která by posílila rentabilitu zakázek? - Ano, diskutoval, např. zvýšení marže. doc. Zinecker - Pozoruje firma, že má problémy se vzrůstajícími cenami vstupů? - Ano. prof. Režňáková - Co bylo důvodem poklesu tržeb a rentability? - Pokles zakázek. prof. Režňáková - Vycházel jste u návrhu z předešlé analýzy nebo jsou ukazatele obecné? - Ano vycházel, z analýzy finančních ukazatelů. prof. Režňáková - V práci uvádíte riziko nejasné strategie, má podnik nejasnou strategii? - Ano, má. prof. Režňáková - Jaké jsou náklady na implementaci? - např. náklady na IS.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO