Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na analýzu podniku PMP Prostějov s.r.o., který se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken a dveří. Na základě provedení analytických metod, které zkoumají vnější a vnitřní prostředí podniku, je zhodnocena celková ekonomická situace podniku. Pomocí výsledků z provedených analýz jsou formulovány návrhy. Realizace těchto návrhů by umožnila zlepšit situaci v podniku.
This diploma thesis targets the analysis of the company PMP Prostějov, which deals with manufacturing plastic and aluminum windows. Based on the analytical methods, which study the external and internal environment of the company, the overall economic situation is evaluated. Using the results from the analysis, proposals are formulated. Realization of these proposals could improve the company’s situation.
Description
Citation
ZAPLETALOVÁ, V. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázka vedoucího práce: Na základě SWOT analýzy byla pro návrhy použita strategie OW. Navrhla byste i jiná opatření (mimo OW) ke zlepšení finanční situace podniku? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: V návrhu týkající se obchodních zástupců uvádíte, že provize za získanou zakázku nejsou náklady navíc. Vysvětlete. - Odpovězeno Ph.D. Bumberová: Proč jste v závěrečné práci pracovala se strategickou analýzou? Byly výsledky použity? Proč jste použila 7S analýzu? Co to je OW strategie? Vysvětlete logiku vašich návrhu. Proč návrhová část neobsahuje rozpočty? Prosím o zhodnocení nákladů vašich návrhů. - Neodpovězeno Ph.D. Schüller: Vysvětlete motivaci a penalizaci (sankce) zaměstatnců. - Neodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO