Mezinárodní marketingová strategie vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce slouží jako návrh na zlepšení mezinárodní marketingové strategie ve společnosti Renishaw s.r.o. Teoretická část je zaměřená na základní pojmy marketingu, komunikačního mixu, PEST analýzy nebo SWOT analýzy. Analytická část převádí teoretická východiska do praktické části a je zde provedená analýza interního a externího prostředí společnosti. Na základě zjištěných výsledků je navržená strategie, která se nachází ve třetí části této práce.
This thesis serves as a proposal to improve the international marketing strategy in Renishaw s.r.o. The theoretical part focuses on the basic concepts of marketing, communication mix, PEST analysis or SWOT analysis. The analytical part translates the theoretical backgroung into a practical part and an analysis of the internal and external environment of the company is made. Based on the results, a strategy is proposed, which is found in the third part of this thesis.
Description
Citation
BERKOVÁ, L. Mezinárodní marketingová strategie vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Ptáček: Ve SWOT analýze máte u silných stránek i u příležitostí "sklad", je to opravdu oboje? Není spíše sklad pouze silná stránka? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO