Mezinárodní marketingová strategie vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá medzinárodnou marketingovou stratégiou expanzie českej firmy podnikajúcej v stavebnom priemysle. Záverečná práca je celkovo rozdelená na tri časti. Prvá časť práce poskytuje teoretické východiská potrebné k porozumeniu problematike. Druhá časť sa venuje analýze súčasného stavu s ohľadom na konkrétnu spoločnosť a prieskum trhu, na ktorý sa zameriava. Tretia časť obsahuje konkrétne návrhy a odporúčania pre expanziu, ktoré vychádzajú z analytickej časti práce.
The master’s thesis is focused on the international marketing strategy of the expansion of a Czech company, which is focused on the construction industry. The thesis is divided into three parts. The first part of the thesis provides the theoretical background. The second part deals with the analysis of the current situation with regard to the specific company and the market research on which it focuses. The third part includes the specific recommendations for expansion, based on the analytical part of the thesis.
Description
Citation
GÁLOVÁ, S. Mezinárodní marketingová strategie vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Veselý: Jakého původu je ten produkt? Je tuzemský? Počítala jste s tím, že bude ještě další práce na tvorbě toho softwaru? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO