Tvorba logistické koncepce se zaměřením na obchod v podnikatelském subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Na základě závěrů analýzy logistické koncepce a s využitím teoretických východisek jsou definovány návrhy ke změnám logistické koncepce a tím zlepšení průběhu zakázky ve společnosti XY, s.r.o. Diplomová práce je složena z teoretických východisek práce a analýzy současného stavu situace ve společnosti. Teoretická část diplomové práce vysvětluje konkrétní pojmy logistiky. Analýza současného stavu pak popisuje průběh zakázky od získání objednávky až po dodání zákazníkovi a jednotlivé procesy ve společnosti. V návrhové části je představeno několik návrhů řešení tak, aby vedly ke zlepšení současného průběhu zakázky a úspoře nákladů a následně k vyšší spokojenosti zákazníků.
Based on the conclusions of the analysis of the logistics concept and using the theoretical basis, proposals are defined for changes to the logistics concept and thus improve the order process in the company XY, s.r.o. The diploma thesis consists of the theoretical basis of the work and an analysis of the current state of the situation in company. The theoretical part of the thesis explains specific concepts of logistics. The analysis of the current state then describes the course of order from accepting orders to delivery to the customer and the individual procese in the company. In the design part several proposed solutions are presented in order to lead to the current order process and cost savings, and subsequently to higher costumer satisfaction.
Description
Citation
PAVLIŠOVÁ, N. Tvorba logistické koncepce se zaměřením na obchod v podnikatelském subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Počítala jste v práci i s náklady spojené s údržbou techniky? Zodpovězeno. Ing. David Schüller, Ph.D. - Jaké vnímáte riziko spojené s implementací Vašich návrhů? Zodpovězeno. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Vysvětlete podrobně ekonomickou kalkulaci provozu. Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO