Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá posouzením informačního systému určité společnosti, hledáním nedostatků aktuálního řešení a vypracováním návrhu na zlepšení jednotlivých částí, která povedou k zefektivnění práce a zkvalitnění stávajícího informačního systému. Součástí je také finanční ohodnocení nového řešení.
This thesis deals with the assessment of the information system of selected company, searching for weaknesses of the current solution and developing a proposal for improvement of individual parts that will lead to more efficient work and improvement of the existing information system. It also includes a financial evaluation of the new solution.
Description
Citation
ZDRAŽILOVÁ, E. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (předseda) doc. András Rontó (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: U SWOT analýzy máte uvedenu analýzu konkurence - jedná se o příležitost nebo kam patří? - odpovězeno Zlepšení komunikace uvnitř firma patří do příležitostí? - odpovězeno Mzdu v tabulce máte včetně soc. a zdravotního pojištění? - odpovězeno doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: V jakém rozsahu předpokládáte školení zaměstnanců na nový účetní systém? - odpovězeno Jak dlouho bude trvat konverze dat do nového účetního systému? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO