Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zameriava na posúdenie informačného systému v konkrétnej spoločnosti, ktorý slúži na evidenciu odpracovaných hodín. Okrem samotného posúdenia systému sa venuje aj návrhom na jeho zmenu, postupu zavedenia, spolu s rizikovou politikou a časovou analýzou. Obsahom práce je okrem vyššie spomínaných aj analyzovanie spoločnosti z pohľadu vonkajšieho a vnútorného prostredia, opis používaných informačných systémov a ich audit.
The diploma thesis focuses on the assessment of the information system, which is used to record the hours worked, in a specific company. In addition to the assessment of the system itself, it also deals with the proposal for its change, the implementation procedure, together with the risk management and time analysis. The content of the work is, in addition to the above, the analysis of the company in terms of external and internal environment, a description of the information systems used and their audit.
Description
Citation
BRODŇANSKÝ, E. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (předseda) doc. András Rontó (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky komise: doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: V jakých hodnotách se pohybuje pravděpodobnost? Proč máte v práci jinou škálu? - odpovězeno Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: V časové analýze jste využil metodu PERT - jak jste ji zohlednil v analýze rizik? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO