Návrh marketingové komunikace pro vybranou společnost vstupující na zahraniční trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na marketingový mix společnosti vstupující na zahraniční trh. Zabývá se analýzou a návrhem možností marketingové komunikace společnosti při expanzi a otevření nové pobočky společnosti v Rakousku.
The diploma thesis is focused on the marketing mix of a company entering a foreign market. It deals with the analysis and design of the company's marketing communication options during the expansion and opening of the company's new branch in Austria.
Description
Citation
SKOTÁKOVÁ, A. Návrh marketingové komunikace pro vybranou společnost vstupující na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucí práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - Ing. Nina Bočková, Ph.D. - Máte v návrzích otevření provozovny v Rakousku, uvažuje o tom reálně firma? Ve SWOT analýze uvádíte za slabou stránku vyšší prodejní ceny. Čím to je, že firma má vyšší ceny produktů? Porovnávala jste jejich ceny v rámci české konkurence? - zodpovězeno doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. - V nákladech máte započítané i mzdové náklady na zaměstnance? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO