Investiční portfolio a jeho tvorba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca má za úlohu navrhnúť portfolio zložené prevažne z obchodovateľných ETF fondov. Práca má za úlohu taktiež vysvetliť a popísať základné investičné prostriedky medzi ktoré patria akcie, podielové fondy, dlhopisy a ďalšie. Vytvorené portfólio bude retrospektívne vyhodnotené za dobu posledných 5 päť rokov a bude vytvorená päť ročná predpoveď s očakávanou výnosnosťou vybraných produktov.
The thesis aims to design a portfolio composed mainly of tradable funds ETF. The work also aims to explain and describe the basic describtion of investment, including stocks, mutual funds, bonds and more. Portfolio, which will be created, will be retrospectively evaluated over the last five-years and a five-year forecast will be created with the expected return of the selected investments products.
Description
Citation
DUCHOŇ, A. Investiční portfolio a jeho tvorba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.: Co potřebujete znát a predikovat u položek portfolia, abyste jej sestavil? Zajímá Vás jen výnosnost? Dokázal byste spočítat riziko portfolia? Testoval jste jednotlivé položky portfolia z hlediska jejich vzájemné závislosti? Sestavil jste nekorelované portfolio? - zodpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D.: Co rozumíte "zajištěné portfolio"? Proč chce fond peníze od investorů a ne od bankovního sektoru? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO