Automatizace procesů ve firemním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá identifikáciou firemného procesu vhodného k automatizácii pomocou technológie RPA. V práci sú najprv predstavené teoretické východiská k danej problematike a analyzovaný súčasný stav sledovanej organizácie. V návrhovej časti je zostavený softvérový robot k automatizácii vybraného procesu. V závere práce sa nachádza zhrnutie prínosov a ekonomické zhodnotenie z implementácie technológie RPA.
The diploma thesis deals with the identification of a business process suitable for automation using RPA technology. The thesis first introduces the theoretical basis for the issue and analyzes the current state of the monitored organization. In the design part, a software robot is built to automate the selected process. At the end of the work, there is a summary of benefits and economic evaluation of the implementation of RPA techno-logy.
Description
Citation
NEZBEDA, M. Automatizace procesů ve firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační management
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.: Zvažoval jste zařazení vnímání kontextu při rozpoznávání textu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO