Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na společnost Carbide s.r.o., která podniká v oboru výroby a ostření speciálních nástrojů. Hlavní náplní práce je návrh zlepšení aktuálního stavu informačního systému. Práce je rozdělena do tří částí, kdy první část seznamuje čtenáře s teorií dané problematiky, druhá část se zabývá analýzou nynějšího stavu a poslední třetí část tvoří vlastní návrhy pro zlepšení aktuální situace s informačním systémem.
The diploma thesis is focused on the company Carbide s.r.o., which is engaged in the production and sharpening of special tools. The main focus of the thesis is the proposal to improve the current state of the information system. The thesis is divided into three parts, where the first part introduces the reader to the theory of the issue, the second part deals with the analysis of the current situation and the last third part consists of the actual proposals for improving the current situation with the information system.
Description
Citation
KOZINA, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího práce: zodpovězeno Otázky oponenta práce: nejsou Ing. Neuwirth: Jak byste nazval obecně diagramy, které máte ve své práci? - částečně zodpovězeno Ing. Sedlák: Z čeho se vychází u business continuity? Jak je tato problematika řešena ve Vaší práci? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO