On-line marketingová komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na on-line marketingovou komunikaci společnosti Hustopečská mandlárna s.r.o. V první části diplomové práce jsou vysvětleny teoretické pojmy spojené se zvoleným tématem. Druhá část je věnována analytické části, kde jsou provedeny analýzy marketingového mixu a komunikačního mixu, ale také analýzy mikroprostředí a makroprostředí. Součástí je také marketingový výzkum, který se skládá z kvalitativního a kvantitativního přístupu. Ze zjištěných výsledků jsou v poslední části představeny vhodné návrhy on-line marketingové komunikace vedoucí ke zlepšení komunikace společnosti s veřejností.
The main purpose of the thesis is to evaluate the current marketing communication of the company Hustopečská mandlárna s.r.o. The first part of the thesis focuses on the theoretical background of the chosen topic. The following section is devoted to the analytical part, where analyses of the marketing mix and communication mix are performed, as well as the analyses of the microenvironment and macroenvironment. It also includes marketing research, which consists both of a qualitative and quantitative approach. Based on the findings of the research suggestions of on-line marketing communication tools are recommended to improve the communication of the company with the public.
Description
Citation
SKŘIVÁNKOVÁ, L. On-line marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Považujete za vhodnou spolupráci s restauratéry v době konání akce, popř. plánujete rozšířit nabídku občerstvení? Jak rozsáhlou expanzi plánujete? Zodpovězeno. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Mohla byste uvést, co představuje ekonomické zhodnocení ve Vaší práci? Vysvětlete, prosím, co představuje položka zisk a výnosy. Částečně zodpovězeno. Proč nemáte v tabulce č. 41 uvedené náklady na výrobu mandlovice? Částečně zodpovězeno. Jak byste spočítala rentabilitu investovaného kapitálu? Zodpovězeno. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Primárním produktem jsou alkoholické nápoje. Je respondentem opravdu každý občan ČR (cca 8 mil obyvatel)? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO