Investiční portfolio a jeho tvorba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou investičního portfolia a investiční strategií na akciovém trhu. Práci lze rozdělit na tři části, teoretickou, praktickou a návrhovou. Teoretická část definuje pojmy z oblasti investování. Praktická část obsahuje analýzu potenciálních společností, které jsou na základě stanovených kritérií zařazeny do investičního portfolia. Dále jsou vytvořeny scénáře možného vývoje portfolia.
This diploma thesis deals with the creation of an investment portfolio and investment strategy in the stock market. The work can be divided into three parts, theoretical, practical and design. The theoretical part defines the terms of investment. Practical part containing an analysis of potential companies that are included in the investment portfolio based on established criteria. Scenarios of possible portfolio development are also created.
Description
Citation
ZÁSTĚRA, P. Investiční portfolio a jeho tvorba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázka oponenta práce: Jaký je rozdíl mezi systematickým a nesystematickým rizikem? Které z nich lze diverzifikací eliminovat, resp. minimalizovat? - Odpovězeno Prof. Škapa: Pro koho bylo cíleno portfolio? - Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO