On-line marketingová komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na on-line marketingovou komunikaci brněnského fitness centra BeFit, které poskytuje mezinárodní lekce Les Mills. Teoretická část obsahuje důležité pojmy, které slouží jako podklad pro vypracování dalších částí práce. V analytické části práce jsou povedeny analýzy makroprostředí, mikroprostředí, marketingového mixu a on-line marketingové komunikace. Součástí diplomové práce je také marketingový výzkum, který se skládá z kvalitativní a kvantitativní části, které jsou zaměřeny především na webové stránky fitness centra BeFit a na preference on-line komunikačních kanálů. V poslední části práce jsou představeny návrhy, které by pomohly fitness centru BeFit vylepšit on-line marketingovou komunikaci.
The diploma thesis focuses on the on-line marketing communication of the fitness center BeFit in Brno. This center provides international Les Mills programs. The theoretical part contains important concepts that are used as a basis for other parts of the work. The analytical part of the work analyzes the macroenvironment, microenvironment, marketing mix and on-line marketing communication. The diploma thesis also includes marketing research, which consists of a qualitative and quantitative part, which are focused primarily on the website of the fitness center BeFit and the preferences of online communication channels. The last part of the work presents proposals that would help the fitness center BeFit to improve on-line marketing communication.
Description
Citation
MITIDIERI, A. On-line marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - V návrzích plánujete mutace v češtině a angličtině. Očekáváte zájem zahraniční klientely? Máte přehled, kolik se v Brně nachází cizinců? Zodpovězeno. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Celkové náklady uvádíte v řádech 100.000 Kč. Jaký je přibližný poměr měsíčních příjmů? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO