Studie vazeb mezi nákupní funkcí a potřebami výrobního procesu ve vazbě na skladové hospodářství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca je zameraná na vykonanie analýzy nákupného procesu v spoločnosti Koval Systems s. r. o.. Teoretická časť práce vymedzuje základnú charakteristiku nákupného procesu. Táto práca analyzuje súčasný stav nákupného procesu, spoločne so súčasným procesom skladovania, logistiky, zásob a distribúcie. Na základe teoretických poznatkov je v poslednej časti práce poukázané na problémové oblasti a sú navrhnuté možné riešenia, ktoré pomôžu odstrániť zistené nedostatky a umožnia rozvoj podnikania.
This master thesis is focused on the analysis of the purchasing process in the company Koval Systems s. r. o.. The theoretical part of the thesis defines basic characteristics of the purchasing process, together with the current process of warehousing, logistics, inventory and distribution.. This thesis is analising the current condition of the purchasing process together with current storage process. Based on the theoretical knowledges in the last part of the thesis, there are also highlighted problematic fields and suggested possible solutions, which can help to eliminate identified deficiencies and enable the development of business.
Description
Citation
BEDNÁRIKOVÁ, K. Studie vazeb mezi nákupní funkcí a potřebami výrobního procesu ve vazbě na skladové hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Luhan: V jakých jednotkách jste uvedla náklady na přepravu? Řešila jste ekonomickou efektivnost Vašeho návrhu? - částečně odpovězeno doc. Žižlavský: Zmiňujete v návrzích změnu dodavatele, je vážně ekonomicky efektivnější využití nového dodavatele než dodavatele současného? - částečně odpovězeno Ing. Bartošek: Na jaké úrovni jsou náklady spojené s vadami, které vznikají? Co tedy podnik stojí reklamace, vady atd. v současné chvíli? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO