Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace vybrané obchodní korporace, která působí v mlékárenské průmyslu, pomocí zvolených metod analýz vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Na základě zjištěných výsledků jsou formulovány návrhy, jejichž realizace by mohla vést ke zlepšení stávající situace.
The master thesis is focused on evaluation of the economic situation of a selected business corporation, which operates in the dairy industry, using selected methods of analysis of the external and internal environment of the company. Based on the results, proposals are formulated, the implementation of which could lead to an improvement of the current situation.
Description
Citation
VOTAVA, J. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
otázky oponenta - odpovězeno Ing. Svirák - Uveďte rozdíly v pozitivních efektech při použití finančního a operativního leasingu. - částečně odpovězeno doc. Lajtkepová - V čem spočívají návrhy řešení ve Vaší diplomové práci? - neodpovězeno Ing. Ptáček - Proč si myslíte, že je rentabilita vyšší než oborový průměr? - částečně odpovězeno Ing. Pěta - Vyplatí se společnosti Vámi navrhovaná investice? - odpovězeno, není součásti práce Ing. Pěta - Vysvětlete, jakým způsobem je možné aktivity společnosti financovat pomocí výsledku hospodaření minulých let. - částečně odpovězeno Ing. Pěta - Připomínky k chybějícímu ekonomickému zhodnocení investice. doc. Žižlavský - Připomínky k použitým metodám v analytické části a nízké kvalitě provedené analýzy. doc. Žižlavský - Jaký byl postup zhodnocení efektu investice na ukazatelích rentability roku 2020? Jak byl zapracován vliv investice do nákladů a výnosů? - neodpovězeno, v práci se nevyskytuje doc. Žižlavský - Může firma prodloužit splatnost faktur u svých dodavatelů? - ne, nelze realizovat
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO