Obchodní strategie na mezinárodním trhu software

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie na mezinárodním trhu software ve vztahu k zahraniční expanzi vybraného podniku. Analýza zkoumá specifika zvolených zahraničních trhů, cenovou politiku a nabídku konkurentů a další faktory, které by mohly mít vliv na tvorbu následné strategie.
The diploma theses focuses on a proposal of a business strategy for the international software market related to a foreign market expansion of a selected company. The analysis examines the specifics of the chosen foreign markets, the pricing and offerings of competitors and other factors that could influence the design of the subsequent strategy.
Description
Citation
MIKULČÍK, O. Obchodní strategie na mezinárodním trhu software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - V tabulkách uvádíte pojem ekonomická efektivita, prosím o definici pojmu. Částečně zodpovězeno. Tabulka celkový počet uživatelů. Vysvětele, co znamená údaj 0,5; 0,75; 3.945,5? Částečně zodpovězeno. Ing. David Schüller, Ph.D. - Jak jste přišel k číslům v odhadech akvizice zákazníků v jednotlivých letech v diplomové práci? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO