Podnikatelský záměr na virtuální služby v oblasti PR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomové práce je zaměřena na předložení podnikatelského záměru pro vytvoření nabídky služeb, postavených na IT možnostech, propojených do marketingových činností. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, které na sebe postupně navazují. První částí jsou teoretická východiska práce, druhou analýza podnikatelského sektoru a třetí část představuje vlastní návrh podnikatelského plánu na základě zjištěných informací.
The diploma thesis is focused on the presentation of a business plan for the creation of a range of services, based on IT capabilities, connected to marketing activities. The diploma thesis is divided into three main parts, which gradually follow each other. The first part is the theoretical basis of the work, the second is the analysis of the business sector and the third part is the actual design of the business plan based on the information obtained.
Description
Citation
HRUŠKA, T. Podnikatelský záměr na virtuální služby v oblasti PR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - na str. 96 uvádíte celkové fixní náklady ve druhém a třetím roce. Právní a účetní služby jsou v různé výši v jednotlivých letech. Proč je tomu tak? Proč jsou právní a účetní služby zahrnuté ve fixních nákladech? Zodpovězeno. Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Na základě jakých podkladů jste stanovil hrubou mzdu na zaměstnance? Zodpovězeno. Ing. David Schüller, Ph.D. - Jaké nástroje digitálního marketingu byste využil? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO