Návrh systému Competitive Intelligence ve vybrané firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na proces zavádění Competitive Intelligence do vybrané firmy. Účelem této práce je navrhnout způsob, který by firmě pomohl s orientací v konkurenčním prostředí a zlepšil tak její postavení na trhu. Poznatky z teoretické i analytické části jsou využity jako výchozí body pro vlastní návrh procesu Competitive Intelligence a pro určení správné metody analýzy nejvýznamnějšího konkurenta.
The diploma thesis is focused on the process of introducing Competitive Intelligence into a selected company. The purpose of this thesis is to propose a way that would help the company with orientation in a competitive environment and thus improve its position in the market. The knowledge from the theoretical and analytical part is used as starting points for the actual design of the Competitive Intelligence process and for determining the best method of analysis of the most important competitor.
Description
Citation
DUDOVÁ, K. Návrh systému Competitive Intelligence ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc - V práci navrhujete systém pro Competitive Intelligence. Jaká je životnost modelu? Jakým způsobem by se měl model udržovat? Zodpovězeno. doc. Ing. František Bartes, CSc. - Jaké jste uvedla podmínky v závěru u modelu Competitive Intelligence? Zodpovězeno. Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - V práci uvádíte slabou stránku "Vyšší cenu oproti konkurenci". Lze tuto slabou stránku eliminovat? Lze ve společnosti optimalizovat procesy? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO