Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím modelu START

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca vymedzuje konkrétne formy sebahodnotenia spoločnosti Kingspan, a.s. Sebahodnotenie sa zaoberá predovšetkým hodnotením podnikovej výkonnosti za pomoci modelu START, spadajúceho pod model excelencie EFQM. Obsah práce je koncipovaný v troch hlavných kapitolách. Prvá kapitola definuje teoretické pojmy, druhá časť obsahuje vypracovanú analýzu spoločnosti a v poslednej kapitole sú obsiahnuté vlastné návrhy a riešenia pre odstránenie zistených nedostatkov.
The diploma thesis defines specific forms of self-assessment of the company Kingspan, corp. The self-assessment deals primarily with the evaluation of business performance using the START model, which falls under the EFQM excellence model. The matter of the work is conceived in three main chapters. The first chapter defines the theoretical background, the second part contains an analysis of the company, and the last chapter contains proposals and solutions to eliminate shortcomings.
Description
Citation
HLAVÁČIK, J. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím modelu START [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky oponenta práce – odpovězeno doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. – Jak je v analyzované společnosti řešené HR? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO