Mezinárodní daňové plánování a optimalizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje problematice mezinárodního daňové plánování a daňové optimalizaci. Na základě nabytých teoretických znalostí jsou identifikovány klíčové faktory, které by měly být relevantní pro podnikatelské subjekty v rámci mezinárodního daňového plánování. Dále jsou uvedeny jednotlivé metody, jenž lze využít při mezinárodní daňové optimalizaci. Závěrem práce je uveden návrh postupu realizace mezinárodního daňového plánování a optimalizace daně z příjmů právnických osob na modelovém příkladu.
This diploma thesis deals with the issue of international tax planning and tax optimization. Based on the acquired theoretical knowledge, the key factors that are identified should be relevant for business entities within the framework of international tax planning. The following methods which are mentioned can be used in international tax optimization. The work concludes with a proposal for the implementation of international tax planning and corporate income tax optimization on a model example.
Description
Citation
VEČEŘOVÁ, T. Mezinárodní daňové plánování a optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
prof. Režňáková - Z jakého důvodu jste uvažovala rozšíření do Maďarska? - Kvůli rozšíření odběratelů. prof. Režňáková - Dodává společnost na maďarský trh? - Částečně ano. prof. Režňáková - Náklady byly rozděleny v poměru 80:20? Nebylo tedy přihlíženo k cenové a mzdové úrovni v Maďarsku? - Ano. JUDr. Kopřiva - Jaká by byla právní forma dceřinné společnosti v Maďarsku? - KFT. doc. Žižlavský - Jaký je obchodní model pro vstup na Maďarský trh? - Není obsahem DP. doc. Pavláková Dočekalová - Jakými ukazateli jste hodnotila politickou stabilitu? - neodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO