Návrh nové strategie expanze na kazašský trh pro české společnosti, nabízející produkty v oblasti těžebního průmyslu.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové strategie expanze na trh Kazachstánu pro české firmy zabývající se výrobou těžební techniky. Teoretická část shrnuje poznatky z dosavadních studií a literatury a vybrané analytické metody. Analytická část se dívá na současnou situaci české firmy z odvětví prostřednictvím jejího vnitřního a vnějšího prostředí. Návrhová část prezentuje doporučení nové strategie k úspěšnému prosazení se na trhu Kazachstánu.
This diploma thesis deals with the Proposal of a new strategy of expansion into the Kazakh market for Czech companies offering products in the mining industry. The theoretical part summarizes the findings from previous studies and literature and selected analytical methods. The analytical part looks at the current situation of Czech companies in the industry through their internal and external environment. The design part presents the recommendations of a new strategy for successful expansion into the market of Kazakhstan.
Description
Citation
MINÁRIKOVÁ, K. Návrh nové strategie expanze na kazašský trh pro české společnosti, nabízející produkty v oblasti těžebního průmyslu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Meluzín: Jaký dopad má válka na finanční situaci a doporučení expandovat do Kazachstánu? zodpovězeno prof. Škapa: Půjčí banky finanční prostředky podniku, který chce expandovat, když je zde vysoké riziko? zodpovězeno prof. Škapa: Výhody a nevýhody dceřiné společnosti. Co znamená velké počáteční riziko? zodpovězeno Ing. Heralecký: Vycházíte z reálných čísel, nebo jste je odhadla? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO