Cenová diskriminace na mezinárodních trzích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce je zaměřená na vysvětlení tvorby cen a problematiky cenové diskriminace. Nejdříve se práce věnuje vysvětlení teoretických východisek pro lepší pochopení dané problematiky. Zabývá se chováním spotřebitele, elasticitou poptávky a tvorby cen na mezinárodních trzích. Dále se práce podrobněji zaměřuje na ekonomickou podstatu cenové diskriminace a její druhy. V praktické části tato diplomová práce obsahuje příklady konkrétních cenových diskriminaci vybraných výrobků. Na základě získaných informací následně nabízí návrhy a doporučení.
The work is focused on explaining price formation and the issue of price discrimination. First, the work deals with the description of the theoretical basis for a better understanding of the issue. It deals with consumer behavior, the elasticity of demand, and price formation in international markets. Furthermore, the work focuses in more detail on the economic nature of price discrimination and its types. In the practical part, this diploma thesis contains examples of specific price discrimination of selected products. Based on the information obtained, it then offers suggestions and recommendations.
Description
Citation
KHARKIVSKA, M. Cenová diskriminace na mezinárodních trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Otázky komise: Ing. Jiří Luňáček, Ph.D.: Jaký byl využit koeficient korelace? Je pro Rusko numerický důkaz v souvislosti s průměrnou mzdou a GDP per capita? - zodpovězeno doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.: S jakým kurzem jste pracovala? Pracovala jste s tržním kurzem? - zodpovězeno doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.: Mohla byste mi popsat model ze závěru práce? V práci není Vámi navržený model? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO