Vozidla pro autoškoly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá popisem úprav prováděných pro potřeby výcviku v autoškolách a následným návrhem dalších možných vylepšení. V první části je rozebrán vývoj běžných automobilů, zejména v oblastech podstatných pro zmiňované potenciální další úpravy. Především se tedy jedná o oblast pedálového ústrojí a oblast aktivní bezpečnosti. Dále je zpracován přehled současných úprav, umožňujících zásah instruktora do řízení vozidla během výcviku, tedy hlavně druhé ovládání pedálů. Následně jsou předloženy návrhy úprav, které by mohly přinést zvýšení bezpečnosti během výcviku. Jedná se zejména o možnost odbrzdění vozidla z pozice instruktora, vývoj doplňku pro systém infotainment a využití asistenčních systémů.
This bachelor’s thesis is focused on a description of car adaptations made for driving school needs and the suggestion of another possible upgrades. In the first part, there is described the evolution of common automobiles, especially in spheres important for mentioned potential upgrades. That means the pedal system and active safety technologies above all. Then, there is made a summary of nowadays adaptations, which allow the instructor to control the vehicle during the driving lesson, especially the second pedal controls. Thereafter, there are suggestions of upgrades, which could come with increasing the safety level of the driving lessons. It means especially the possibility to release the brake force from the instructor’s seat, the evolution of additional function of infotainment system and the usage of assistance systems.
Description
Citation
RAJNŠTAJN, J. Vozidla pro autoškoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval zkušební komisi svou závěrečnou práci a zodpověděl otázky oponenta. Následně odpovídal na otázky členů zkušební komise: Jakým způsbem zjišťoval informace z autoškol? Zodpovězeno Jak by bylo realizováno zobrazení informací? Zodpovězeno Co to je řidičský průkaz na zkoušku? Zodpovězeno Řešil jste problematiku jednostopých vozidel? Zodpovězeno Jaká je funkce kontrolky brzdění žáka pro učitele autoškoly? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO