Výběr systému solárního ohřevu vody pro zahradní skleník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného systému solárního ohřevu vody pro zahradní skleník v konkrétní lokalitě České republiky. Vlastní výběr vhodného systému je v práci proveden na základě zpracovaného přehledu a seznámení s dostupnými systémy solárního ohřevu vody a na základě porovnání vlastností uplatnitelných konkurenčních systémů pro dotyčný zahradní skleník s ohledem na jeho provedení a umístění. Součástí práce je také provedení měření reálného chování zahradního skleníku v různou roční dobu pro potřeby teoretického výpočtového určení zásadních parametrů potřebných pro orientační výpočtové stanovení potřebné kolektorové plochy potřebné pro vybraný systém ohřevu vody. Jsou sumarizovány dosažené poznatky a parametry a s jejich pomocí je identifikován reálný potenciál vybraného systému solárního ohřevu pro předmětný zahradní skleník ve smyslu jeho přínosu pro prodloužení doby využívání skleníku pro pěstování rostlin v chladných jarních a podzimních měsících roku.
The Bachelor thesis deals with selecting a suitable solar water heating system for a garden greenhouse in a specific location in the Czech Republic. The selection of the suitable water heating system itself is carried out based on an overview of commonly used systems of solar heating and by evaluating competitive designs for said garden greenhouse with regards to its layout and location. A part of the thesis focuses on a measured data set showing the real-world behavior of the garden greenhouse in different parts of the year with the purpose of theoretical calculation of essential parameters, which are needed for an indicative calculation of the collector area needed for selected water heating system. The achieved results and parameters are summarized and with them a real potential of the solar water heating system for said garden greenhouse and its value in the sense of prolonging the period of using the garden greenhouse for growing plants in cold spring and autumn months is recognized.
Description
Citation
ŠPLÍCHAL, J. Výběr systému solárního ohřevu vody pro zahradní skleník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Gregor, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval závěrečnou práci. Obsah prezentace: - Cíle práce, - Teoretická část (kritéria výběru vhodného systému pro solární ohřev vody, oběh pracovní látky, popis předmětných skleníků, možnosti umístění kolektoru a zásobníku TUV) - Praktická část (průběh měření, časové průběhy naměřených teplot) - Závěr (výpočet potřebné kolektorové plochy, předpokládaný účinek kolektoru) Po prezentaci zodpověděl otázky oponenta práce a otázky položené členy komise. Dotaz na určení odhadované křivky teplot s navrhovaným kolektorem. Zodpovězeno uspokojivě. Dotaz na ekonomickou stránku instalace. Zodpovězeno uspokojivě. Dotaz na pěstované plodiny. Zodpovězeno uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO