Nástroj pro usnadnění tvorby automatizačních vizualizací technologií mapp View

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť program, ktorý zjednoduší vývoj automatizačných vizualizácií pomocou technológie mappView vo vývojom prostredí B&R Automation studio. Teoretická časť práce sa venuje bližšiemu popisu technológie mappView a jeho neoddeliteľných súčastí. V úvode praktickej časti je spomenutý výber technológií, ktoré sa použili pri vývoji aplikácie, ktorá ma zjednodušiť vývoj mappView vizualizácií. Ďalej sa práca v empirickej časti venuje popisu architektúry aplikácie, procesu tvorby aplikácie, návrhu grafického užívateľského rozhrania aplikácie a integrácií aplikácie do vývojového prostredia B&R Automation studio. V poslednej kapitole je znázornený celý proces vývoja mappView vizualizácií vo vývojom prostredí B&R Automation studio a využitie našej aplikácie v tomto procese.
The aim of the bachelor thesis is create a program that will simplify development of automation visualizations using mappView technology in the development environment B&R Automation studio. The theoretical part of thesis contains more detailed description of mappView technology and its necessary components. At the beginning of the practical part is mentioned a selection of technologies that were used in development of the application, which should simplify development of mappView visualizations. Furthermore, in the practical part, we describe the architecture of application, the process of creating application, the design of a graphical user interface of application and the integration of application in the development environment B&R Automation studio. The last chapter shows the whole process of developing mappView visualizations in the development environment B&R Automation studio and the use of application in this process.
Description
Citation
KSEŇAK, J. Nástroj pro usnadnění tvorby automatizačních vizualizací technologií mapp View [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Pavel Heriban, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student s jistotou prezentoval výsledky své bakalářské práce. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO