Nástroj pro usnadnění tvorby automatizačních vizualizací technologií mapp View

but.committeeprof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Pavel Heriban, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent s jistotou prezentoval výsledky své bakalářské práce. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPoliščuk, Radeksk
dc.contributor.authorKseňak, Jánsk
dc.contributor.refereeLang, Stanislavsk
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:08Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:08Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCieľom bakalárskej práce je navrhnúť program, ktorý zjednoduší vývoj automatizačných vizualizácií pomocou technológie mappView vo vývojom prostredí B&R Automation studio. Teoretická časť práce sa venuje bližšiemu popisu technológie mappView a jeho neoddeliteľných súčastí. V úvode praktickej časti je spomenutý výber technológií, ktoré sa použili pri vývoji aplikácie, ktorá ma zjednodušiť vývoj mappView vizualizácií. Ďalej sa práca v empirickej časti venuje popisu architektúry aplikácie, procesu tvorby aplikácie, návrhu grafického užívateľského rozhrania aplikácie a integrácií aplikácie do vývojového prostredia B&R Automation studio. V poslednej kapitole je znázornený celý proces vývoja mappView vizualizácií vo vývojom prostredí B&R Automation studio a využitie našej aplikácie v tomto procese.sk
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is create a program that will simplify development of automation visualizations using mappView technology in the development environment B&R Automation studio. The theoretical part of thesis contains more detailed description of mappView technology and its necessary components. At the beginning of the practical part is mentioned a selection of technologies that were used in development of the application, which should simplify development of mappView visualizations. Furthermore, in the practical part, we describe the architecture of application, the process of creating application, the design of a graphical user interface of application and the integration of application in the development environment B&R Automation studio. The last chapter shows the whole process of developing mappView visualizations in the development environment B&R Automation studio and the use of application in this process.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKSEŇAK, J. Nástroj pro usnadnění tvorby automatizačních vizualizací technologií mapp View [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140167cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205920
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutomatizačné vizualizáciesk
dc.subjectHMI aplikáciesk
dc.subjectB+R Automatizacesk
dc.subjectAutomation Studiosk
dc.subjectmappViewsk
dc.subjectprogramovací jazyk Pythonsk
dc.subjectXml kódsk
dc.subjectAutomation visualizationen
dc.subjectHMI applicationen
dc.subjectB&R Automationen
dc.subjectAutomation Studioen
dc.subjectmappViewen
dc.subjectprogramming language Pythonen
dc.subjectXml codeen
dc.titleNástroj pro usnadnění tvorby automatizačních vizualizací technologií mapp Viewsk
dc.title.alternativeTool for easier automation visualisation creation in mapp View technologyen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-14:58:46cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140167en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:08en
sync.item.modts2022.06.16 08:15:57en
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140167.html
Size:
10.99 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140167.html
Collections