Zpracování dat z mikrovlnných radarových senzorů se zaměřením na detekci trajektorie pohybu osob v zájmových zónách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí osob a sledováním trajektorií pohybu v zájmových zónách. Jsou rozebrány jednotlivé metody, pomocí nichž lze detekce osob dosáhnout. Pro implementaci funkce detekce osob a detekce trajektorie pohybu je vybrán mikrovlnný radarový snímač IWR6843AoPEVM od společnosti Texas Instruments. Je popsán využitý hardware a software. Následně je provedena simulace funkce sledováním trajektorie osob ve frontě a zhodnoceny výsledky. Jsou srovnány výhody a nevýhody jednotlivých metod pro detekci osob. Nakonec je shrnut výběr možných implementací tohoto zařízení a vybrána cílová platforma, na které je ověřena funkce.
This bachelor ‘s thesis deals with a topic of people detection and tracking their movement in regions of interest. The individual methods that can achieve people detection are analyzed. To implement people detection and tracking their movement microwave radar sensor IWR6843AoPEVM from Texas Instruments is chosen for this task. This hardware and its software are described in detail. Then simulation is conducted to track people in a queue and its results are evaluated. Different advantages and disadvantages of individual methods are compared with each other. Finally, there’s a summary of possible implementations for this device and target platform is chosen to verify its functionality.
Description
Citation
UHER, A. Zpracování dat z mikrovlnných radarových senzorů se zaměřením na detekci trajektorie pohybu osob v zájmových zónách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student na začátku obhajoby uvedl krátkou teorii k radarovým systémům, použitou radarovou desku a SW. Student dále popsal vlastní práci, provedené experimenty a dosažené výsledky. Na otázky komise student odpověděl s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO