Detekce změn v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je nalezení změn ve dvou podobných obrazech, pořízených v různých okamžicích. Tato problematika spadá do oboru počítačového vidění. K řešení tohoto problému je použito různých metod počítačového vidění. Nejdříve je nutné zjistit úhel snímání. Následně obrázky projdou předzpracováním, pak jsou podrobeny segmentaci a určování deskriptorů. Nakonec dojde k porovnání obou obrázků a vyzvednutí rozdílů.
The aim of this thesis is finding changes in two similar pictures made in different periods of time. This task belongs to the field of computer vision. To solve this problem different methods of computer vision are used. First the angle of scanning has to be found. Then pictures go through the proces of preprocessing, afterwards the segmentation and the determination of descriptors are carried out. Finally, the pictures are compared and the differences are pointed out.
Description
Citation
ČECH, J. Detekce změn v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci - Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student nenavrhl koncept požadovaného řešení a tedy nesplnil zadání v požadovaném rozsahu. Dále je práce není z většiny vlastní a práci je nutné přepracovat. Student dále odpověděl na následující otázky oponenta s výhradami: - Popište konkrétní aplikaci, která by šla řešit Vámi navrženým postupem, a jak by byl reprezentován výstup Vašeho postupu? - Proč jste v kapitole 2.2 zvolil globální prahování s Otsuovým prahem, a ne nějakou sofistikovanější segmentační metodu? - Uveďte prosím diagram posloupností operací ve Vašem programu s koncepty zpracování sady obrazů, a potom i s konkrétními metodami. - Jak je možné, že práce obsahuje tolik formálních chyb a nedostatků? - Jaký je poměr vlastní práce vůči práci převzaté?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO